SERVO PER AMIKECO


Průkazy IPA na rok 2019 - aktuální informace

08.01.2019 07:10

Vážené kolegyně a kolegové.

Jistě již netrpělivě čekáte na nové průkazy na rok 2019. Aktuální situace je taková. Seznamy na nové průkazy byly německému výrobci zaslány začátkem měsíce listopadu 2018. Začátkem měsíce prosince byla doručena zásilka průkazů, tedy jejich, část od každé územní skupiny něco, takže bylo nutné je podle územních skupin roztřídit. Tímto bylo zjištěno, že zaslali cca 1/3 až 1/2 objednaných průkazů. Po opakovaných urgerncích se druhá zasilka průkazů dohledává u dopravce. Pokud nebude nalezena, bude proveden opětovný tisk všech objednaných průkazů. Problém není na naší straně a česká sekce intenzivně jedná jak s výrobcem tak se zástupci mezinárodního předsednictva. Jakmile budou průkazy doručeny, budete prostřednictvím webu neprodleně informováni.

S pozdravem Pavel Fiala

—————

Zpět