Nový bankovní účet

Členský poplatek ve výši 600,- Kč lze již nyní uhradit na nově zřízený bankovní účet č. 5954196369/0800.