Územní skupina IPA 201 BRNO

Naše územní skupina vznikla dne 15. 2. 1999 jako občanské sdružení příslušníků a zaměstnanců Policie ČR. Stav členské základny byl pouhých 27 členů. Koncem roku 2000 se členská základna rozrostla na 75 členů, ke konci roku 2001 nás bylo již 137. Koncem roku 2002 má členská základna naší pobočky 196 členů. V současné době je v naší územní skupině organizováno 220 členů. Je zřejmé, že zájem o registraci v mezinárodní policejní asociaci rok od roku roste.
Organizovanost policistů a zaměstnanců v IPA je v České republice poměrně malá, celkem 3150 členů. Pro srovnání - organizovanost v IPA Rakousko je 95% všech policistů a zaměstnanců policie a podobné je to i v ostatních státech západní Evropy. V celosvětovém měřítků je celkem 57 členských států v I.P.A.
V současné době získává podporu IPA služebních funkcionářů Policie ČR, správy Jihomoravského kraje i Městského ředitelství Brno.
Velmi dobré zkušenosti mají naši členové při kontaktu se zahraničními partnery, pokud se dostanou na svých cestách do nesnází. V zahraničí jsou policisté ochotni vynaložit velké úsilí, aby svému kolegovi v tíživé situaci pomohli.
Heslo „SERVO PER AMIKECO“, které se nachází na symbolech IPA v překladu zní „SLUŽBA PŘÁTELSTVÍM“ a také my, členové IPA Brno, chceme toto heslo naplňovat.