Složení předsednictva a revizní komise IPA 201 Brno

 

PŘEDSEDNICTVO

 
    VEDOUCÍ
    Mgr. Soňa Rusanovová
    kontakt: 974 628 712, 777 458 451 sona.rusanovova@pcr.cz
                                                              
    SEKRETÁŘ
    neobsazeno
 
    POKLADNÍK
    Naděžda Božková
    kontakt: 974 621 279, 605 421 664, krpb.oikt.podatelna@pcr.cz
                                                                    nada1b@seznam.cz
 
    ČLENOVÉ
    Bc. Petr Bartuška, tel.: 605 511 331
    Bc. Pavel Gamba, tel.: 605 817 113
    Mgr. Jiří Pazourek, tel.: 724 203 289
   
 

REVIZNÍ KOMISE

 
    VEDOUCÍ
    Mgr. Stanislav Kapl
   
    ČLENOVÉ
    Bc. Jan Pánek
    Ing. Daniel Sochor