Stanovy

Stanovy schválené IX. kongresem IPA sekce ČR v Praze dne 21.4.2017

Stanovy

Příloha č. 1 – Statut_revizni_komise

Příloha č. 2 – Jednací řád

Příloha č. 3 – Členská prihláška

Příloha č. 4 – Hlášenka změn