Složení předsednictva a revizní komise IPA 201 Brno

 

PŘEDSEDNICTVO

 
    VEDOUCÍ
    Bc. Robert Hájek
    kontakt: 974 628 728, 777 028 317 robert.hajek@pcr.cz
                                                                   robhajek@seznam.cz
   
    SEKRETÁŘ
    Mgr. Helena Matoušková
    kontakt: 974 622 210, helena.matouskova@pcr.cz
 
    POKLADNÍK
    Naděžda Božková
    kontakt: 974 621 279, 605 421 664, krpb.oikt.podatelna@pcr.cz
                                                                    nada1b@seznam.cz
 
    ČLENOVÉ
    Bc. Petr Bartuška, tel.: 605 511 331
    Bc. Pavel Gamba, tel.: 605 817 113
    Mgr. Jiří Pazourek, tel.: 724 203 289
    Mgr. Soňa Rusanovová, tel.: 777 458 451
 
 

REVIZNÍ KOMISE

 
    VEDOUCÍ
    Mgr. Stanislav Kapl
   
    ČLENOVÉ
    Lenka Vondálová
    Ing. Daniel Sochor